בית קנדה, תל-אביב, רח' נירים 3, קומה 1
03-6361761

במחצית הראשונה של 2019 הוגשו כ 90,000 בקשות אזרחות בפורטוגל